Het persoonsgebonden budget (Pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg of hulp kunt inkopen die u nodig heeft. Er is een Pgb voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en een Pgb voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om een PgB aan te vragen moet u een indicatie hebben vanuit de AWBZ. Deze kunt u aanvragen bij het CIZ of bij de gemeente afdeling WMO.

Pgb voor zorg vanuit AWBZ:
U kunt in sommige gevallen een Pgb voor zorg uit de AWBZ krijgen. Bijvoorbeeld voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. U kunt geen Pgb krijgen voor behandeling.

Pgb voor hulp en voorzieningen vanuit Wmo:
U kunt een Pgb vanuit de Wmo aanvragen voor hulp in de huishouding en voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Zoals een voorziening of aanpassing in en rond uw huis, een rolstoel of een scootmobiel. Het moet gaan om een voorziening die voor u persoonlijk bestemd is en die u voor langere tijd nodig heeft.

Wij kunnen de administratie rondom uw Pgb verzorgen, dit kan de volgende zaken omvatten:

  • Zorgcontract opstellen;
  • Verantwoording aan uw zorgkantoor;
  • Controleren eind rekening zorgkantoor;
  • Organiseren loonadministratie (in samenwerking met SVB) en belastingtechnische ondersteuning.