Bij budgetbeheer geeft u het beheer over uw inkomsten en uitgaven uit handen. Uw inkomen wordt op een aparte rekening op uw naam gestort. U geeft aan de budgetbeheerder een privatieve en onherroepelijke volmacht af, zodat laatstgenoemde in de gelegenheid is betalingen voor u te verrichten. De Budgetbeheerder kan u helpen, door u administratieve hulp te bieden bij het beheer van uw inkomen. Gezamenlijk wordt uw financiële positie in kaart gebracht, wordt de oorzaak van uw schulden onderzocht en wordt gezamenlijk een budgetplan opgesteld. Het doel hiervan is om te komen tot een verantwoord beheer van uw schulden. Dit is tijdelijk totdat u uw zaakjes weer op orde hebt. Iemand die budgetbeheer heeft, blijft echter steeds zelf verantwoordelijk voor de financiën. Budgetbeheer wordt voor u geregeld op basis van vrijwilligheid.

De belangrijkste spelregels voor budgetbeheer zijn:

  • U geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomen;
  • U geeft alle veranderingen in uw financiële situatie door aan uw budgetbeheerder;
  • Uw inkomen staat op een budget beheerrekening welke op uw naam geregistreerd is, waarover de budgetbeheerder het beheer en de beschikking voert;
  • U blijft verantwoordelijk voor voldoende inkomen om de vaste lasten en de door u opgegeven rekeningen te kunnen betalen;
  • De budgetbeheerder betaalt alleen de rekeningen die opgenomen zijn in het budgetplan;
  • U ontvangt leefgeld per week of per maand;
  • U ontvangt maandelijks een overzicht van uw budget beheerrekening;
  • U mag geen nieuwe schulden maken en geen negatief saldo genereren.
Budgetbeheer